16/12/2013

Seanfhocal na seachtaine 16/12/13

"Gheibheann pingin pingin eile" - A penny gets another penny (Alternative: A penny saved is a penny earned).

Chéad bhliain - Litreacha

Tá na daltai sa chéad bhliain ag obair go crua ar na litreacha chuig a bpinn chairde sa Danmhairg.

Seo samplaí den obair seo.

15/12/2013

100ú Phost

Seo é mo 100ú phost.
Go raibh maith agat do gach éinne a léigh an mblog.

09/12/2013

Seanfhocal na seachtaine 9/12/13

"Is doimhin é poll an amhrais" - Deep is the hole of doubt.

08/12/2013

02/12/2013

Seanfhocal na seachtaine 2/12/13

"Is é an duine an t-éadach" - The man (person) is the clothes.

18/11/2013

Seanfhocal na seachtaine 18/11/13

"An rud a ghoilleas ar an gcroí caithfidh an t-súil é a shileas" - What pains the heart must be washed away with tears.

15/11/2013

Clar Ama

Darragh O'Brien:
Íoslódáil (Download) / Réamhamharc (Preview) an clar ama seo.  
 
Lee Bracken:

Íoslódáil (Download) / Réamhamharc (Preview) an clar ama seo.  
Tá na daltaí sa chéad bhliain ag obair go crua sa seomra ríomhaire faoi láthair. Tá siad tar éis an ábhar ‘Mo Scoil’ a chriochnú agus seo samplá den
obair atá á dhéanamh acu sa seomra ríomhaire

Seanfhocal na seachtaine 15/11/13

"Ní dhéanfaidh smaoineamh an treabhadh duit" - You'll never plough a field turning it over in your mind.

04/11/2013

Seanfhocal na seachtaine 4/11/13

"Is maith an t-anlann an t-ocras" - Hunger is a good sauce.

01/11/2013

Amhrán Na Míosa (Samhain)

28/10/2013

Seanfhocal na seachtaine 28/10/13

"Is maith an capall a tharraingíos a charr féin" - It is a good horse that pulls its own cart.

21/10/2013

Seanfhocal na seachtaine 21/10/13

"Is maith an scéalaí an aimsir" - Time is a good storyteller.

17/10/2013

Cúrsa ar Scríbhneoireachta Aistí

Beidh cúrsa ar scríbhneoireachta aistí ar siúl ar an 29/10/13 sa Shamrock
Lodge Hotel in Áth Luain. Tá an cúrsa dírithe ar dhaltaí sa cúigiú agus sa
séú bhliain. Pléifear an cúlú eacnamaíochta, drugaí, daoine óga, foréigean,
spórt srl agus tabharfar nathanna cainte, agus nóta do na daltaí. Seo deis
iontach do dhaltaí ardleibhéal. Tosaíodh an chúrsa ar a 10:30r.n agus
críochnóidh sé ar a 3:00i.n. Cosnaíonn an chúrsa €50.00. Caithfidh daltaí a
n-áiteanna a chur in áirithe roimh ré trí ríomhphoist a sheoladh nó glaoch a chur ar 0877017966.

14/10/2013

Seanfhocal na seachtaine 14/10/13

"Níor dhún Dia doras riamh nár oscail Sé ceann eile" - God never closed one door without opening another.

11/10/2013

Gaeilge san Idirbhlian 2013 - Liam Óg Ó hOistín

I mbliana, tá go leor rudaí ar súil againn sa rang Gaeilge. Táimid ag fáil réidh don Ardteist agus an Scrúdú Béil. Thosaíomar le filíocht. An céad dán a rinneamar staidear ar ná ‘Faoiseamh a Gheobhadsa’ le Máirtín Ó Direáin. Ar dtús, léigheamar an dán sa rang cúpla uair le eolas a cuir air. Ina dhiaidh seo, síos linn go dtí an seomra teangalann. Anseo, bhíomar ábalta éisteacht leis an dán agus ansin, rinne gach dálta taifead ar an dán ag úsáid na microfón. Sílim, go bhfeabhasaíonn ár nGaeilge ó bheith ag déanamh na ceachtanna seo. Tá buntáiste mór leis an teicneolaíocht, agus de bharr sin feabhasaíonn ar nGaeilge.
Liam Óg Ó hOistín

10/10/2013

Me fein agus mo cheantar - Conor McGuiness Dara Bliain

Conor is ainm dom. Tá mé i mo chonaí í mBeal átha na Garr i gcontae Uibh Fhaile I lár na tire. Ta cuigear í mo chlann, mo mhan,mo dhaid agus mo bheirt deárthaireacha. Ta teach dhá úrlar againn. Tá cistin, seomra súi, seomra spraoi, seomra bia, seomra folchta agus halla ar an céad urlár. Thuas  staighre tá trí seomra folchta, ceithre seomra leapa agus oifig. Tà mo seomra leapa fein agam. Is aoibhinn  liom é. Tà dáth gorm ar na mballaí is breá liom m'ait chonaithe mar go bhfuil sé ciuin. Tá dhá gairdín tosaigh agus cúlghairdín mór taobh thair den téach. Tá dhá bláthcheapach sa gairdín tosaigh. Tá cró in aice an tí. Bím ag imirt spórt sa cúlghairdìn go minic. Tá ar comharasana deas. Tá a lán aiseanna í mo cheantar. Ag an deireadh seactaine teim go dtí an picturlann nó bím ag imirt spórt le mo chairde agus bíonn an chraic again.
Le Conor McGuiness.

07/10/2013

Seanfhocal na seachtaine 7/10/13

"Bíonn dhá insint ar scéal agus dhá leagan déag ar amhrán"- There are two versions to a story and twelve arrangements to a song.

Faoiseamh a Gheobhadsa

Scríobh Mairtin O Direan an dán cumhachtach seo. Is maith liom an dán seo. Is dán gear, simplí é an dán seo agus tá na mothucháin an-dáirire sa dán. Tá sé soiléar ón dán go bhfiul an-suim ag an bhfile sa nádúr agus go bhfiul an ghrá aige don Oileán Árainn.Chuaigh an dán I bhfeidhm go mór orm. I mo thuairimse is é uaigneas príomhtéama an dáin seo. Is brea liom an tslí ina gcuireann an file an téama agus na mothucháin a ghabhann leo os ár gcomhair. Nuair a bhí se ina chonaí sa cathair , bhí uaigneas an domhain air. Bhí sé faoi bhrú i gconaí agus bhí a chroí briste. Deireann an dán go raibh a chroí craite ‘’O chra chroi’’ ag smaoineamh ar an oileán Arainn agus a theaghlach. Taitníonn an dán seo go mór liom mar fhaigheann an file ‘’faoiseamh’’ sa deireadh tar eis go leor blianta ag fulaingt sa cathair. Is aoibhinn liom an dán seo mar tá codarsnacht laidir idir suaimhneas ar Árainn agus an fulaingt i mBaile Átha Cliath  fite futa tríd an dán.
Kevin Leen

Melanie McCabe - X Factor 2013

Tá Melanie naoi mbliana deag d’aois .Tá sí ina cónaí i Halla Bán Santry i mBaile Átha Cliath .Tá sí ag canadh i mbliana ar an clár cheoil X-Factor .Bhí sí ar an gclar trí uaire roimhe seo (2008,2011,2012) ach dar leí fein gur is é seo an sean deireanach ata aici!! Deireann a lán daoine comh maith le Gary Barlow an breitheamh ar an clár go bhfuil an sheans aici an comortas a bhuachaint.
Le Daniel Wyer

04/10/2013

Killary

Lá deas a bhí ann. D’fhagamar an scoil ar a naoi a chlog. Bhí an turas an-leadránach!! Nuair a shroicheamar Killary bhí mé tuirseach traochta. Chuamar isteach in ár seomraí. Fuair mé  seomra le ceathrar buachaillí. Tar éis sin, chuamar isteach i bpoll portaigh! Bhíomar an-salach!! D’imríomar cluichí sa trathnóna, bhí sé go-dona! An lá dár gcionn, rinneamar caigheacáil, bhí se go maith! Ar an lá deireanach chuamar treodóireacht, ní raibh me sásta leis sin. Shroicheamar abhaile ar a trí a chlóg. Cheap mé gur iontach an chraic é Killary!!
Paul Norton.
 

Mo Laoch - Jamie Oliver

Jamie Oliver
Jamie Oliver is ainm do.
Ta Jamie 38 bliain daois.
Ta seisear ina chlann.
Ta Jamie ina chonai i Sasana.
Ta ceathrar paistí aige
Is é Poppy an paiste is sine.
Is é Buster an paiste is oige.
Jools is ainm do a bhean cheile.
Ta gruaig fhionn aige.
Ta súile gorma aige.

03/10/2013

Mo Laoch - John Fahey 1S

BRIAN O’ DRISCOLL     

Brian O’ Driscoll is ainm do. Rugadh é ar an fiche haonú lá de mhí Éanair, 1979. Tá sé tríocha ceathar bliain d’aois. Tá sé cúig troigh agus orlach amháin in airde. Tá a méacháin nócha trí kg. D’fhreastal sé ar Cólaiste An Charraig Dhubh agus Ollscoil Baile Átha Cliath.                  

Imríonn Brian i lár páirce. Imríonn sé do Éire agus Cúige Laigheann. Is é a bean chéile Amy Huberman. Is é Sadie ainm a íníon. Rugadh í cúpla uair roimh an cluiche Éireannach in aghaidh Sasana sa Sé Náisiún ár an deichiú lá de Feabhra.

Tá súile donn agus gruaig donn ag Brian. Is fear an láidir é. Bhí sé ina conaí i Cluain Tarbh, i mBaile Átha Cliath mar páiste. Fuair sé daichead sé úd do Éire. Fuair sé an méid is mó úd sa Sé Náisiún. 
Le John Fahey 1S. 
 

Jack le Máire Mhac an tSaoi

Jack

01/10/2013

Amhrán Na Míosa (Meán Fómhair)

30/09/2013

Seanfhocal na seachtaine 30/9/13

"Is iad na muca ciúine a itheann an mhín" - It’s the quiet pigs that eat the grain.
This means that it’s those who are quiet that you don't suspect.


27/09/2013

Mealanie McCabe - X Factor 2013

Tá cailin Eireannach i gcomórtas Xfactor 2013. Mealanie McCabe is ainm dí. Ta sí naoi mbliana deag d'aois. Ta sí ina conaí i Searrabh i mBaíle Atha Cliath. Bhí sí cethre bliana deag d'aois nuair a chuir si isteach ar an X Factor don cead uair ach ní cuireadh í ar an seo beo. Thug sí pairt sa clar amhraniochta X Factor i 2011 arís ach ní cuireadh í ar an seo beo arís.Ta sí arís ar an clar amhranaiochta X Factor arís don uair deireach i mbliana. Sa triail chan sí Titanium le David Guetta. Chuaigh sí go dtí an Judges House's sa bhlian 2011. Chuaigh si go dtí teach Kelly Rowland ach ní chuireadh i ar an seo beo.Bhí sí an sasta nuair a chuir si isteach ar an clar amhraniochta i mbliana mar duirt na moituirí go raibh feabhas mor tagtha uirthi.
Le Ciarán Burke25/09/2013

Coláiste Lurgan ar an "Late Late Show"


I rith an tsamhraidh, d’fhreastail roinnt daoine ón scoil seo, Coláiste Choilm agus ó Scoil An Chroí Ró-Naofa ar an nGaeltacht. D’fhreastlaíomar ar Choláiste Samhraidh darb ainm Coláiste Lurgan. I rith na cursaí gaeilge, bhí na daltaí in ann gaeilge a fhoghlaim i neart bealaí éagsúla, mar shampla, trí amhránaíocht. I rith Cúrsa C, rinne na daltaí agus an fhoireann amhrán nua darbh ainm “Wake me up” le Avicii nó anois i ngaeilge “Lig mé saor”. Bhí suim mhór millteach ón bpobal ar YouTube. D’fhéach níos mó ná 2.1 milliún daoine ar an bhfíseán seo. Mar thoradh air sin, tugadh cuireadh do  na scoláirí ó Choláiste Lurgan dul  ar an“Late Late Show”  Sheinn agus chan siad an amhrán beo ar an gclár. Tharla sé ar an 13ú de Meán Fomhair,  2013. Taithí iontach a bhí ann do gach duine. Bhí go leor daltaí ón Tulach-Mhór páirteach sa chlár seo.

18/09/2013

Seanfhocal na seachtaine 18/9/13

"Bíonn clus ar na claíocha" - The ditches have ears.
 

09/09/2013

Seanfhocal na seachtaine 9/9/13

"Is as a ceann a bhlitéar an bhó" - What the cow eats determines the quality of it's milk.

05/06/2013

An Teastais Shóisearaigh

Tosaíonn an Teastais Shóisearaigh lá atá ann inniu.
Ádh mór do na scoláirí sa tríú bliain.

01/06/2013

Amhrán Na Míosa (Meitheamh)

25/05/2013

Suíomh Póca!

Bain triail as ár suíomh póca.
Ábhar céanna, ach i do phóca!

22/05/2013

Seanfhocal na seachtaine 22/5/13

"Is fearr leath builín ná bheith gan arán" - Half a loaf is better than to be without bread.

16/05/2013

Seanfhocal na seachtaine 16/5/13

"Ní dhéanfaidh smaoineamh an treabhadh duit" - You'll never plough a field turning it over in your mind.

08/05/2013

Seanfhocal na seachtaine 8/5/13

"Ní heolas go haontíos" - You must live with a person to know a person.

01/05/2013

Seanfhocal na seachtaine 1/5/13

"Bíonn siúlach scéalach" - Travellers have tales to tell.

Amhrán Na Míosa (Bealtaine)

25/04/2013

An Aimsir

Bhí daltaí an chéad bhlian ag obair go dian sa teanglann (language lab) ar feadh coicísé. Rinne said staidéar ar an t'abair "an aimsir" le deanaí agus rinne gach dalta a "PhotoStory" fein ag deanamh cur síos ar an aimsir. Seo sampla beag den obair iontach a ndearna said.

22/04/2013

Seanfhocal na seachtaine 22/4/13

"Filleann an feall ar an bhfeallaire" - The treachery returns to the betrayer.

16/04/2013

Seanfhocal na seachtaine 16/4/13

"Na ceithre rud is measa amú; ceann tinn, béal seirbh, intinn bhuartha, agus poca folamh" -
The four least useful things; a headache, a bitter mouth, a worried mind, and an empty pocket.

08/04/2013

An Dreoilín 2013

Seanfhocal na seachtaine 8/4/13

"Níor chuaigh fial riamh go hIfreann" - No generous person ever went to hell.

01/04/2013

Amhrán Na Míosa (Aibreán)

Seanfhocal na seachtaine 1/4/13

"Bíonn caora dhubh ar an tréad is gile" - There tends to be a black sheep (even) in the whitest flock.

22/03/2013

Seanfhocal na seachtaine 22/3/13

"Ní bhíonn saoi gan locht" - There is no wise man without fault.

17/03/2013

Lá Fhéile Pádraig

Lá Fhéile Pádraig atá ann inniu!

16/03/2013

Amhrán Na Míosa (Márta)

Seanfhocal na seachtaine 16/3/13

"Ní thagann ciall roimh aois" - Sense does not come before age.

14/03/2013

Puc Fhada

 
 Bhuaigh Cathal Mangan comórtas
"Puc Fhada" inniu. Comhghairdeas Cathal.

08/03/2013

Seanfhocal na seachtaine 8/3/13

"Ní hiad na fir mhóra a bhaineas an fomhar i gcónaí" - It is not the great men that always reap the harvest.

01/03/2013

Seanfhocal na seachtaine 1/3/13

"Cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i gcónaí é" - Put silk on a goat and it is still a goat.

22/02/2013

Seanfhocal na seachtaine 22/2/13

"An rud a théann i bhfad, téann sé i bhfuaire" - What drags on grows cold.

16/02/2013

Seanfhocal na seachtaine 16/2/13

"Aithnítear cara i gcruatán" - A friend is known in hardship.

08/02/2013

Seanfhocal na seachtaine 8/2/13

"Is fearr Gaeilge briste, ná Bearla clíste" - Broken Irish is better, than clever English.

01/02/2013

Comhghairdeas!


Inniu chéad cothrom an lae a sheoladh Coilmín Gaelach!

Seanfhocal na seachtaine 1/2/13

"Bíonn gach duine go lách go dtéann bó ina gharraí" - Everybody is good natured until a cow goes into his garden.

22/01/2013

Seanfhocal na seachtaine 22/1/13

"Ní tír gan teanga" - There is no nation without a language.

16/01/2013

Seanfhocal na seachtaine 16/1/13

"Is fearr clú ná conach" - A good name is better than riches.

08/01/2013

Seanfhocal na seachtaine 8/1/13

"Buail an iarann te" - Strike the hot iron.

01/01/2013