Idirbhliain

Faoiseamh a Gheobhadsa Nua


An maith leat an dán seo?

Is maith liom an dán seo mar is maith liom an mothúcháin sa dán. Tá uaigneas an phríomh-mothúcháin sa dán seo. Tá an dán seo bunaithe ar an uaigneas atá ag an bhfile sa chathair.

          Tá uaigneas an domhain air mar tá sé i mBaile Átha Cliath agus ta sé ag iarriadh filleadh abhaile go dtí an Oileán Árainn. Tá sé i ngrá leis an t-oileán agus muintir na háite. “Ar oileán mara i meaasc mo dhaoine”.

          Is mothúcháin simiúl é seo agus is maith liom an dán seo mar tá an mothúcháin seo leirithe go maith sa dán. Chomh maith leis sin, is maith liom é mar is feidir liom na mothúcháin sa dán a mothú agus is dán cumhachtach é seo le íomhanna álainn don oileán.

Killary
Lá deas a bhí ann. D’fhagamar an scoil ar a naoi a chlog. Bhí an turas an-leadránach!! Nuair a shroicheamar Killary bhí mé tuirseach traochta. Chuamar isteach in ár seomraí. Fuair mé  seomra le ceathrar buachaillí. Tar éis sin, chuamar isteach i bpoll portaigh! Bhíomar an-salach!! D’imríomar cluichí sa trathnóna, bhí sé go-dona! An lá dár gcionn, rinneamar caigheacáil, bhí se go maith! Ar an lá deireanach chuamar treodóireacht, ní raibh me sásta leis sin. Shroicheamar abhaile ar a trí a chlóg. Cheap mé gur iontach an chraic é Killary!!
Paul Norton.


Jack

Faoiseamh a Gheobhadsa
Scríobh Mairtin O Direan an dán cumhachtach seo. Is maith liom an dán seo. Is dán gear, simplí é an dán seo agus tá na mothucháin an-dáirire sa dán. Tá sé soiléar ón dán go bhfiul an-suim ag an bhfile sa nádúr agus go bhfiul an ghrá aige don Oileán Árainn.Chuaigh an dán I bhfeidhm go mór orm. I mo thuairimse is é uaigneas príomhtéama an dáin seo. Is brea liom an tslí ina gcuireann an file an téama agus na mothucháin a ghabhann leo os ár gcomhair. Nuair a bhí se ina chonaí sa cathair , bhí uaigneas an domhain air. Bhí sé faoi bhrú i gconaí agus bhí a chroí briste. Deireann an dán go raibh a chroí craite ‘’O chra chroi’’ ag smaoineamh ar an oileán Arainn agus a theaghlach. Taitníonn an dán seo go mór liom mar fhaigheann an file ‘’faoiseamh’’ sa deireadh tar eis go leor blianta ag fulaingt sa cathair. Is aoibhinn liom an dán seo mar tá codarsnacht laidir idir suaimhneas ar Árainn agus an fulaingt i mBaile Átha Cliath  fite futa tríd an dán.
Kevin Leen


No comments :

Post a Comment

Ní thaispeáintear notaí mí-oiriúnach.
(Inappropriate comments will not be posted)