28/10/2013

Seanfhocal na seachtaine 28/10/13

"Is maith an capall a tharraingíos a charr féin" - It is a good horse that pulls its own cart.

21/10/2013

Seanfhocal na seachtaine 21/10/13

"Is maith an scéalaí an aimsir" - Time is a good storyteller.

17/10/2013

Cúrsa ar Scríbhneoireachta Aistí

Beidh cúrsa ar scríbhneoireachta aistí ar siúl ar an 29/10/13 sa Shamrock
Lodge Hotel in Áth Luain. Tá an cúrsa dírithe ar dhaltaí sa cúigiú agus sa
séú bhliain. Pléifear an cúlú eacnamaíochta, drugaí, daoine óga, foréigean,
spórt srl agus tabharfar nathanna cainte, agus nóta do na daltaí. Seo deis
iontach do dhaltaí ardleibhéal. Tosaíodh an chúrsa ar a 10:30r.n agus
críochnóidh sé ar a 3:00i.n. Cosnaíonn an chúrsa €50.00. Caithfidh daltaí a
n-áiteanna a chur in áirithe roimh ré trí ríomhphoist a sheoladh nó glaoch a chur ar 0877017966.

14/10/2013

Seanfhocal na seachtaine 14/10/13

"Níor dhún Dia doras riamh nár oscail Sé ceann eile" - God never closed one door without opening another.

11/10/2013

Gaeilge san Idirbhlian 2013 - Liam Óg Ó hOistín

I mbliana, tá go leor rudaí ar súil againn sa rang Gaeilge. Táimid ag fáil réidh don Ardteist agus an Scrúdú Béil. Thosaíomar le filíocht. An céad dán a rinneamar staidear ar ná ‘Faoiseamh a Gheobhadsa’ le Máirtín Ó Direáin. Ar dtús, léigheamar an dán sa rang cúpla uair le eolas a cuir air. Ina dhiaidh seo, síos linn go dtí an seomra teangalann. Anseo, bhíomar ábalta éisteacht leis an dán agus ansin, rinne gach dálta taifead ar an dán ag úsáid na microfón. Sílim, go bhfeabhasaíonn ár nGaeilge ó bheith ag déanamh na ceachtanna seo. Tá buntáiste mór leis an teicneolaíocht, agus de bharr sin feabhasaíonn ar nGaeilge.
Liam Óg Ó hOistín

10/10/2013

Me fein agus mo cheantar - Conor McGuiness Dara Bliain

Conor is ainm dom. Tá mé i mo chonaí í mBeal átha na Garr i gcontae Uibh Fhaile I lár na tire. Ta cuigear í mo chlann, mo mhan,mo dhaid agus mo bheirt deárthaireacha. Ta teach dhá úrlar againn. Tá cistin, seomra súi, seomra spraoi, seomra bia, seomra folchta agus halla ar an céad urlár. Thuas  staighre tá trí seomra folchta, ceithre seomra leapa agus oifig. Tà mo seomra leapa fein agam. Is aoibhinn  liom é. Tà dáth gorm ar na mballaí is breá liom m'ait chonaithe mar go bhfuil sé ciuin. Tá dhá gairdín tosaigh agus cúlghairdín mór taobh thair den téach. Tá dhá bláthcheapach sa gairdín tosaigh. Tá cró in aice an tí. Bím ag imirt spórt sa cúlghairdìn go minic. Tá ar comharasana deas. Tá a lán aiseanna í mo cheantar. Ag an deireadh seactaine teim go dtí an picturlann nó bím ag imirt spórt le mo chairde agus bíonn an chraic again.
Le Conor McGuiness.

07/10/2013

Seanfhocal na seachtaine 7/10/13

"Bíonn dhá insint ar scéal agus dhá leagan déag ar amhrán"- There are two versions to a story and twelve arrangements to a song.

Faoiseamh a Gheobhadsa

Scríobh Mairtin O Direan an dán cumhachtach seo. Is maith liom an dán seo. Is dán gear, simplí é an dán seo agus tá na mothucháin an-dáirire sa dán. Tá sé soiléar ón dán go bhfiul an-suim ag an bhfile sa nádúr agus go bhfiul an ghrá aige don Oileán Árainn.Chuaigh an dán I bhfeidhm go mór orm. I mo thuairimse is é uaigneas príomhtéama an dáin seo. Is brea liom an tslí ina gcuireann an file an téama agus na mothucháin a ghabhann leo os ár gcomhair. Nuair a bhí se ina chonaí sa cathair , bhí uaigneas an domhain air. Bhí sé faoi bhrú i gconaí agus bhí a chroí briste. Deireann an dán go raibh a chroí craite ‘’O chra chroi’’ ag smaoineamh ar an oileán Arainn agus a theaghlach. Taitníonn an dán seo go mór liom mar fhaigheann an file ‘’faoiseamh’’ sa deireadh tar eis go leor blianta ag fulaingt sa cathair. Is aoibhinn liom an dán seo mar tá codarsnacht laidir idir suaimhneas ar Árainn agus an fulaingt i mBaile Átha Cliath  fite futa tríd an dán.
Kevin Leen

Melanie McCabe - X Factor 2013

Tá Melanie naoi mbliana deag d’aois .Tá sí ina cónaí i Halla Bán Santry i mBaile Átha Cliath .Tá sí ag canadh i mbliana ar an clár cheoil X-Factor .Bhí sí ar an gclar trí uaire roimhe seo (2008,2011,2012) ach dar leí fein gur is é seo an sean deireanach ata aici!! Deireann a lán daoine comh maith le Gary Barlow an breitheamh ar an clár go bhfuil an sheans aici an comortas a bhuachaint.
Le Daniel Wyer

04/10/2013

Killary

Lá deas a bhí ann. D’fhagamar an scoil ar a naoi a chlog. Bhí an turas an-leadránach!! Nuair a shroicheamar Killary bhí mé tuirseach traochta. Chuamar isteach in ár seomraí. Fuair mé  seomra le ceathrar buachaillí. Tar éis sin, chuamar isteach i bpoll portaigh! Bhíomar an-salach!! D’imríomar cluichí sa trathnóna, bhí sé go-dona! An lá dár gcionn, rinneamar caigheacáil, bhí se go maith! Ar an lá deireanach chuamar treodóireacht, ní raibh me sásta leis sin. Shroicheamar abhaile ar a trí a chlóg. Cheap mé gur iontach an chraic é Killary!!
Paul Norton.
 

Mo Laoch - Jamie Oliver

Jamie Oliver
Jamie Oliver is ainm do.
Ta Jamie 38 bliain daois.
Ta seisear ina chlann.
Ta Jamie ina chonai i Sasana.
Ta ceathrar paistí aige
Is é Poppy an paiste is sine.
Is é Buster an paiste is oige.
Jools is ainm do a bhean cheile.
Ta gruaig fhionn aige.
Ta súile gorma aige.

03/10/2013

Mo Laoch - John Fahey 1S

BRIAN O’ DRISCOLL     

Brian O’ Driscoll is ainm do. Rugadh é ar an fiche haonú lá de mhí Éanair, 1979. Tá sé tríocha ceathar bliain d’aois. Tá sé cúig troigh agus orlach amháin in airde. Tá a méacháin nócha trí kg. D’fhreastal sé ar Cólaiste An Charraig Dhubh agus Ollscoil Baile Átha Cliath.                  

Imríonn Brian i lár páirce. Imríonn sé do Éire agus Cúige Laigheann. Is é a bean chéile Amy Huberman. Is é Sadie ainm a íníon. Rugadh í cúpla uair roimh an cluiche Éireannach in aghaidh Sasana sa Sé Náisiún ár an deichiú lá de Feabhra.

Tá súile donn agus gruaig donn ag Brian. Is fear an láidir é. Bhí sé ina conaí i Cluain Tarbh, i mBaile Átha Cliath mar páiste. Fuair sé daichead sé úd do Éire. Fuair sé an méid is mó úd sa Sé Náisiún. 
Le John Fahey 1S. 
 

Jack le Máire Mhac an tSaoi

Jack

01/10/2013

Amhrán Na Míosa (Meán Fómhair)