Thuismitheoirí / Parents

 Do you want to help your son improve his standard of Irish? If the answer is Yes, then you have come to the right place. You will find all the Key Words that are important for first year students on this page. Students are expected to be able to understand and spell each word for their summer exam. The key words are divided up based on the topics which the students study in class. An bhfui tú ag iarradh cabhrú le do mhac a Ghaeilge a fheabhsú? Más “sea” atá i gceist, tá tú san áit cheart. Tá na heochairfhocail uile don chéad bhliain an an leathanach seo. Ba cheart go mbeadh tuiscint agus litriú na bhfocal seo ag gach dalta ag deireadh na bliana. Tá na heochairfhocail roinnte ar na toipicí a dhéanann na scoláirí sa rang.Treoir le obair scríobhta a chur i láthair

An bhfui tú ag iarradh cabhrú le do mhac a obair scríobhta a fheabhsú?
Más “sea” atá i gceist, tá tú san áit cheart.
Déan cinnte go bhféachann tú agus go n-úsáideann do mhac na treoracha atá anseo.
Click Here!
Na Eochairfhocal don chéad bhliain
Laethanta Saoire 
Ionad Saoire
Taisteal
Tíortha
Turas Scoile
Ag campáil
Cartá Poist
Ag cur in áirithe
Cois trá
Aimsir
Imeachtaí Saoire


Spóirt
Áiseanna
Ag imirt
éadaí
Fearais
Lucht Spóirt
Páirc Imeartha
Cluichí
Lucht tacaíochta
Ócáidí Spóirt  
Torthaí


  Mo Cheantar
Thuas Staighre
Thíos Staighre  
Seoladh  
Áiseanna  
Seomraí  
Do Cheantar
Gairdín
Na contaetha
Siopaí
Na Cúigí


 Mé Fein agus mo theaghlach
Data Breithe
Céad ainm /Sloinne
Dath
Graig
Is fearr liom
Fón póca
Páistí
Teaghlach
Mac
Deartháir
Deirfiúr
Iníon
Aintín
Uncail
Seanathair
Seanmháthair
Tuismitheoirí
____ bliana déag d’aois
Spóirt
Laoch Spórt

Súile
Duine is sine
Duine is oige
Gruaig Dubh
Fionn
Rua
Díreach
Catach
Drochbhéasach
Gealghaireach
Deas
Álainn
Ceanndána
Cineálta
Santach
Greannmhar
Éirimiúil
Cliste
Dána
Leisciúil

Rugadh mé
Is aoibhinn liom
Duine
Beirt
Triúr
Ceathrar
Cúigear
Seisear
Seachtar
Ochtar
Naonúr
Deichniúr


Gramadach
Dom
Duit

Di
Dúinn
Daoibh
Dóibh
Agam
Agat
Aige
Aici
Againn
Agaibh
Acu

No comments :

Post a Comment

Ní thaispeáintear notaí mí-oiriúnach.
(Inappropriate comments will not be posted)