Ardteist

D'eagraigh Roinn na Gaeilge ceardlann don Scrúdú Béil ar an 23ú Eanáir.Tháinig Cumann Drámaíochta chuig na scoile a d'oibrigh leis na scoláirí ar conas marcanna a fháil sa Bhéaltriail. Bhain gach duine tairbhe agus sult as an gCeardlann. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghlacadh leis na scoláirí a d'fhreastal agus a ghlac páirt sa Cheardlann agus ádh mór a ghuí orthu ag réiteach don scrúdú. The Irish department in Coláiste Choilm arranged a Leaving Certificate Irish Oral Workshop on Thursday 23rd January. This involved a group coming to the school and instructing the students on how best to maximise their marks in the oral exam through drama and other types of workshops. The workshop was a great success and was enjoyed by all. The Irish department would like to take this opportunity to thank those students who participated and wish them well as they go on to prepare for their Irish Oral exam. 

 Sraith Pictiúr
 Tá 80 marc ag dul don chuid seo den bhéaltriail.
Mairfidh an chuid seo den scrúdú 4 nóiméad.
Roghnóidh an scrúdaitheoir leathanach amháin go randamach.
Caithfidh tú (an dalta)
1) cur síos ar an tsraith pictiúr
2) trí cheist faoi  ábhar na bpictiúr éagsúil a chur ar an scrúdaitheoir

Tá cur síos ar an tsraith pictiúr seo ar fáil ar Youtube. Feach ar na shamplaí thíos
 Sraith Pictiúr 1 do Scrúdú na hArdteistiméireachta 2014
Cabhair Foghlama: http://quizlet.com/_md0jw
Nótaí: https://www.dropbox.com/s/ccfu6k9q8q1...
Sraith Pictiúr 14 do Scrúdú na hArdteistiméireachta 2014
Nótaí:https://www.dropbox.com/s/1weot20cj45...
Sraith Pictiúr 10 do Scrúdú na hArdteistiméireachta 2014
Cabhair Foghlama:http://quizlet.com/_midnp
Nótaí:https://www.dropbox.com/s/738c8pu220q...  
Sraith Pictiúr 7 do Scrúdú na hArdteistiméireachta 2014
Cabhair Foghlama:http://quizlet.com/_mdfju

 Filiocht
 Roghnóidh an scrúdaitheoir dán amháin iomlán nó véarsaí de dhán agus léifidh tusa (an dalta) iad.
Seo a leanas na dánta is coir a ullmhú.
Má tá deacracht agat le fuaimniú eist leis na shamplaí thíos.
Marcus Lamb ag léamh "Mo Ghrá-sa (Idir Lúibíní)" le Nuala Ní Dhomhnaill.
Treoir phraiticiúil ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus ó Chomhar na Múinteoirí Gaeilge atá sa chlár 'Cuireadh Chun Cainte', atá curtha i láthair ag Marcus Lamb, dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta ó 2012 ar aghaidh.
  

Marcus Lamb ag léamh "Géibheann" le Caitlín Maude.
Treoir phraiticiúil ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus ó Chomhar na Múinteoirí Gaeilge atá sa chlár 'Cuireadh Chun Cainte', atá curtha i láthair ag Marcus Lamb, dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta ó 2012 ar aghaidh.

 
 Marcus Lamb ag léamh "Colscaradh" le Pádraig Mac Suibhne.
Treoir phraiticiúil ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus ó Chomhar na Múinteoirí Gaeilge atá sa chlár 'Cuireadh Chun Cainte', atá curtha i láthair ag Marcus Lamb, dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta ó 2012 ar aghaidh.

 
Marcus Lamb ag léamh "An Spailpín Fánach".
Treoir phraiticiúil ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus ó Chomhar na Múinteoirí Gaeilge atá sa chlár 'Cuireadh Chun Cainte', atá curtha i láthair ag Marcus Lamb, dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta ó 2012 ar aghaidh.

 
Marcus Lamb ag léamh "An tEarrach Thiar" le Máirtín Ó Direáin.
Treoir phraiticiúil ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus ó Chomhar na Múinteoirí Gaeilge atá sa chlár 'Cuireadh Chun Cainte', atá curtha i láthair ag Marcus Lamb, dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta ó 2012 ar aghaidh.


Griangraf

Jerome Pictuir

Toradh  = 71%
Freagrá maith é seo. Tá an fogharaíocht go maith agus tá an-chuid saibhreas sa teanga. D'fhéadfá an toradh séo a fheabhsú tríd na botúin thíos a cheartú

 Na botúin:
inár mbaill
deireadh na bliana
leanfadh muid
sul i bhfad
scar muid ón ngrúpa
nó caillfear sinn
ag eirí níos measa
ár n-ainmneacha
ba é an torann is fearr
bhí siad dar gcuartú
na baill

No comments :

Post a Comment

Ní thaispeáintear notaí mí-oiriúnach.
(Inappropriate comments will not be posted)