07/10/2013

Faoiseamh a Gheobhadsa

Scríobh Mairtin O Direan an dán cumhachtach seo. Is maith liom an dán seo. Is dán gear, simplí é an dán seo agus tá na mothucháin an-dáirire sa dán. Tá sé soiléar ón dán go bhfiul an-suim ag an bhfile sa nádúr agus go bhfiul an ghrá aige don Oileán Árainn.Chuaigh an dán I bhfeidhm go mór orm. I mo thuairimse is é uaigneas príomhtéama an dáin seo. Is brea liom an tslí ina gcuireann an file an téama agus na mothucháin a ghabhann leo os ár gcomhair. Nuair a bhí se ina chonaí sa cathair , bhí uaigneas an domhain air. Bhí sé faoi bhrú i gconaí agus bhí a chroí briste. Deireann an dán go raibh a chroí craite ‘’O chra chroi’’ ag smaoineamh ar an oileán Arainn agus a theaghlach. Taitníonn an dán seo go mór liom mar fhaigheann an file ‘’faoiseamh’’ sa deireadh tar eis go leor blianta ag fulaingt sa cathair. Is aoibhinn liom an dán seo mar tá codarsnacht laidir idir suaimhneas ar Árainn agus an fulaingt i mBaile Átha Cliath  fite futa tríd an dán.
Kevin Leen

No comments :

Post a Comment

Ní thaispeáintear notaí mí-oiriúnach.
(Inappropriate comments will not be posted)