25/04/2013

An Aimsir

Bhí daltaí an chéad bhlian ag obair go dian sa teanglann (language lab) ar feadh coicísé. Rinne said staidéar ar an t'abair "an aimsir" le deanaí agus rinne gach dalta a "PhotoStory" fein ag deanamh cur síos ar an aimsir. Seo sampla beag den obair iontach a ndearna said.

No comments :

Post a Comment

Ní thaispeáintear notaí mí-oiriúnach.
(Inappropriate comments will not be posted)