25/04/2013

An Aimsir

Bhí daltaí an chéad bhlian ag obair go dian sa teanglann (language lab) ar feadh coicísé. Rinne said staidéar ar an t'abair "an aimsir" le deanaí agus rinne gach dalta a "PhotoStory" fein ag deanamh cur síos ar an aimsir. Seo sampla beag den obair iontach a ndearna said.

22/04/2013

Seanfhocal na seachtaine 22/4/13

"Filleann an feall ar an bhfeallaire" - The treachery returns to the betrayer.

16/04/2013

Seanfhocal na seachtaine 16/4/13

"Na ceithre rud is measa amú; ceann tinn, béal seirbh, intinn bhuartha, agus poca folamh" -
The four least useful things; a headache, a bitter mouth, a worried mind, and an empty pocket.

08/04/2013

An Dreoilín 2013

Seanfhocal na seachtaine 8/4/13

"Níor chuaigh fial riamh go hIfreann" - No generous person ever went to hell.

01/04/2013

Amhrán Na Míosa (Aibreán)

Seanfhocal na seachtaine 1/4/13

"Bíonn caora dhubh ar an tréad is gile" - There tends to be a black sheep (even) in the whitest flock.