19/09/2015

Comórtas Físeáin!

A dhaltaí!
Students!

An bhfuil sibh ag iarraidh páirt a ghlacadh sa chomórtas físeáin atá eagraithe ag Roinn na Gaeilge?
Would you like to take part in the Irish Department’s video competition?

Caithfidh sibh físeán beag a thaifead faoi do rogha rud agus an físeán a chur i ríomhphost chuig Iníon Ní Shiúlaí roimh an 25/09/15.
You must record a short video about anything of your choice, and send the video in an e-mail to Miss Walker before 25/09/15.

San fhíseán, caithfidh sibh cur síos a dhéanamh ar rud nó ar áit atá á thaifead agat i nGaeilge!
In the video you must describe the place/thing you are recording as Gaeilge!

Mar shampla, déan taifead ar do mhadra sa bhaile agus déan cur síos air ag an am céanna.
For example, record your dog at home and describe him at the same time.

Tá duaiseanna iontach ar fáil.
There are great prizes available.

Tá na duaiseanna urraithe ag Coláiste Uisce! (http://uisce.ie/)
Prizes are sponsored by Coláiste Uisce.

An chéad duais – Cursa i gColáiste Uisce ar leathphraghas
First Prize – A course in Coláiste Uisce at half price cost.

An dara duais – Geansaí Coláiste UISCE
Second Prize – A Coláiste UISCE jumper 
An triú duais – t-léine Coláiste UISCE
Third Prize –A Coláiste UISCE tshirt. 

Ná déanaigí dearmad páirt a ghlacadh sa chomórtas!
Don’t forget to take part in the competition!

Seol bhúr físeáin chuig nishiulai@gmail.com roimh an 25/09/15.
Send your videos to nishiulai@gmail.com before the 25/09/15.